Naslovnica / O nama / O Kazalištu

O Kazalištu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U SPLITU

Croatia - 21000 Split - Trg Gaje Bulata 1
hnk-split@hnk-split.hr
tel: +385 21 344 999

Blagajna za prodaju ulaznica i pretplata
Telefoni: + 385 21 306 908, +385 21 363 014
E mail: blagajna@hnk-split.hr
Radno vrijeme blagajne:
pon - pet: od 09 do 20 h
subotom: od 09 do 13 i od 18 do početka predstave

Ured prodaje:
Telefoni: +385 21) 347 377, 306 915
E mail prodaja@hnk-split.hr
Radno vrijeme ureda prodaje:
Pon-pet od 08 do 15 h

Žiro račun: SG Splitska banka d.d. 2330003-1100380455

Devizni račun : SG Splitska banka d.d. 20004973014

swift: SOGEHR22

Matični broj: 3156648

OIB 69204356406

 

e-mail

tel

fax

Blagajna blagajna@hnk-split.hr (021) 306 908  
Centrala   (021) 344 999  
HNK Split - uprava i administracija      
Intendant Goran Golovko intendant@hnk-split.hr (021) 361216  
V.d. ravnatelja Opere Ivo Lipanović opera@hnk-split.hr (021) 344401  
V.d. ravnatelja Drame Trpimir Jurkić drama.ravnatelj@hnk-split.hr (021) 360789  
Ravnatelj Baleta Igor Kirov balet@hnk-split.hr    
Poslovna ravnateljica Vesna Čotić vesna.cotic@hnk-split.hr    
Poslovni tajnik Ivan Vatavuk ivan.vatavuk@hnk-split.hr (021) 345 362  
       
tajnica intendanta
Rina Marović
rina@hnk-split.hr (021) 361216 (021) 361260
tajništvo opere
Ivana Smoljanović
opera@hnk-split.hr (021) 306901 (021) 306910
tajništvo drame
Dolores Mahorić
drama@hnk-split.hr (021) 347696 (021) 306911
tajnica baleta
Klementina Šitum
balet@hnk-split.hr (021) 321986 (021) 346360
       
Upravitelj tehnike
Živko Perić
tehnika@hnk-split.hr (021) 306902 (021) 347428
tajnica tehnike
Jadranka Bulić
tehnika@hnk-split.hr (021) 306903  
       
pravnica Ana Donadini Jajac ana.donadini@hnk-split.hr (021) 306916  
kadrovska služba
Marta Kekez
kadrovska-sl@hnk-split.hr (021) 396081 (021) 396081
voditelj računovodstva
Milan Klarić
racunovodstvo@hnk-split.hr (021) 394633 (021) 394633
knjigovodstvo   (021) 306918
(021) 306919
(021) 306920
(021) 306918
(021) 306919
(021) 306920
       
blagajna za ulaznice blagajna@hnk-split.hr (021) 363 014  
voditelj propagande i marketinga
Renato Pranić
renato.pranic@hnk-split.hr (021) 322 344  
tajnica propagande
Hajdi Selman
dolores@hnk-split.hr (021) 306907 (021) 306913
voditeljica prodaje
Vjera Bošković
vjera.boskovic@hnk-split.hr
prodaja@hnk-split.hr
(021) 306915  
ured prodaje
Anamarija Čikotić Šupe
prodaja@hnk-split.hr (021) 347377  
voditelj marketinga
Željko Pavlov
  (021) 362817  
odnosi s javnošću
Davor Vuković
davor.vukovic@hnk-split.hr (021) 306921
344399
 
urednik
Vjeko Santrić
vjeko.santric@hnk-split.hr (021) 585801  
arhivarka
Jelena Šarić
jelena.saric@hnk-split.hr (021) 585801  
arhivar opere
Tomislav Kurte
arhiv-opera@hnk-split.hr    
arhivski tehničar
Siniša Vuković
sinisa.vukovic@hnk-split.hr (021) 306922  
inspicijent   (021) 306943  
garderobe      
ženska solistička 1   (021) 306960  
ženska solistička 2   (021) 306961  
muška solistička 1   (021) 306956  
muška solistička 2   (021) 306957  
zborska ženska   (021) 306958  
zborska muška   (021) 306954  
garderoba orkestra   (021) 306953  
baletna ženska   (021) 306959  
baletna muška   (021) 306955  
probna sala - aranžirka   (021) 306950  
zborska probna sala   (021) 306951  
solistička probna sala   (021) 306952  
glumački salon   (021) 306962  
caffe bar   (021) 306947  
intendantska loža   (021) 306963  
probna sala - čitaća   (021) 306965  
scena 55   (021) 306942  
ton kabina   (021) 306927  
tiristori   (021) 306928  
elektro-radionica   (021) 306929  
ženska krojačnica   (021) 306930  
muška krojačnica   (021) 306931  
šminkernica, frizerski salon   (021) 306932  
rekvizita   (021) 306933
(021) 306934
 
voditelj transporta   (021) 306935  
stolarska radionica   (021) 306936  
bravarska radionica   (021) 306937  
tapetarska radionica   (021) 306938  
skladište   (021) 306939  
video-realizator   (021) 306940  
garderoba za publiku   (021) 306941  
arhiv opere   (021) 306944  
caffe-bar publike   (021) 306946  
kazališni sindikat   (021) 306948  
agregatska stanica   (021) 306949