Naslovnica / O nama / Povijest HNK

Povijest HNK

Nova kazališna zgrada Obćinskog kazališta otvorena je 6. svibnja 1893. na Dobrome. To je bio samo nastavak bogate splitske kazališne povijesti, čiji počeci sežu još u antiku. U novom kazalištu nastupaju, pored do tad neprikosnovenih talijanskih trupa i umjetnika, sve češće domaći i slavenski umjetnici.

Prvi pokušaj pokretanja stalnog i profesionalnog dramskog ansambla zbiva se 1898. osnivanjem ansambla Hrvat skoga dramatičnog društva u Spljetu od bivših članova zagrebačkog i varaždinskog kazališta te svršenih učenika Miletićeve glumačke škole. Društvo djeluje tek dvije godine. Nakon toga bogat kazališni život održavaju kazališni amateri i entuzijasti te tzv. Hrvatsko kazališno društvo za Dalmaciju.

Zgrada svoju prvu obnovu doživljava 1920. kad se i osniva prvi profesionalni dramski ansambl pod službenim nazivom Narodno pozorište za Dalmaciju.

Godine 1928. dotadašnje profesionalno je kazalište ukinuto, a odlukom tadašnjeg Ministarstva prosvete splitsko je kazalište spojeno sa sarajevskim u tzv. Narodno pozorište za zapadne oblasti.

Početkom 1928, kad se već naslućivao prestanak rada Narodnog pozorišta za Dalmaciju, skupina splitskih. kazališnih entuzijasta pokreće kazalište Gradska opera i opereta, koje ubrzo mijenja ime u Splitsko kazališno društvo. Sve do 1936. to društvo, u kojem je spiritus movens Ivo Tijardović, uprizoruje uz dramske i niz operetnih i opernih djela. U tim uprizorenjima kao gosti sudjeluju i mnogi poznati kazališni umjetnici iz drugih gradova. Godine 1937. od Splitskoga kazališnog društva izdvajaju se Splitski kazališni dobrovoljci (1937-1940).

1940. godine ponovno se obnavlja kazališna zgrada i osniva Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, koje u svom sastavu ima Operu, Dramu i Balet. Prvi intendant je Ivo Tijardović, na čelu Drame je Marko Fotez, Operu vodi Oskar Jozefović, a Balet Ana Roje.

1941. uspješno započeti rad Kazališta prekida talijanska okupacija.

Po oslobođenju i nastanku mirnodopskih uvjeta 1. srpnja 1945. osniva se Narodno kazalište u Splitu, čija je jezgra bilo Kazalište narodnog oslobođenja Dalmacije, osnovano na Visu 1944. Prva je sezona otvorena 27. rujna 1945. izvedbom tragedije Mirka Bogovića Matija Gubec, kralj seljački. Profesionalno kazalište u Splitu od toga dana kontinuirano djeluje do danas.

U veljači 1970. kazališna je zgrada gotovo potpuno uništena u požaru. Nakon kraće stanke, predstave se ponovo počinju održavati prvo u Depadansi Doma JNA, a potom u kinu Split u sklopu Doma Brodogradilišta Split. Gotovo čitavo desetljeće trebalo je da se kazališna zgrada na Dobrome obnovi.

U ožujku 1978, prema projektu arhitekta Boška Rašice, započinju radovi na temeljitoj obnovi zgrade, koja se tom prilikom i proširuje. Nova je zgrada svečano otvorena 19. svibnja 1980.